Tips og tricks vedr oprettelse af kolonier

Opret koloni - zoome på kortet

For at zoome ind på et område gøres ét af følgende:

  • Rul musens hjul fremad.
  • Træk markøren op imod plustegnet på baren i venstre side af kortet.

Det runde værktøj over zoom-baren kan bruges til at flytte billedet i den ønskede retning. 

Opret koloni - satellitbilleder

Satellitbilleder kan med fordel bruges hvis:

  • Kolonien ligger på en lille ø, som ikke er indtegnet på kortet.
  • Afgrænsningen af kolonien skal foretages meget præcist.

Satellite image screen

Opret koloni - afgrænsning af to eller flere subkolonier

Hvis kolonien består af to ikke sammenhængende områder, markeres først det ene område. Herefter vælges "Next shape" hvorefter det andet område kan markeres uafhængigt af den foregående markering.

Multipart polygon screen

Opret koloni - redigering af et polygonet

  • Vælges "Delete point" fortrydes den foregående handling.
  • Vælg "Edit polygon" for finjustering af koloniens afgrænsning. Hvide firkanter fremkommer i kanten af kolonien. Træk i firkanterne så linjerne følger den korrekte afgrænsning. Vælg "Stop editing" når justeringerne er foretaget.
  • Vælges "Clear" slettes polygonet.
  • Husk at gemme via "Save".

 Edit polygon screen